Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

1 %
Darowizna i 1 %
SAKWA ROZmaitości
Aukcje


 

 
Dla każdej grupy podatników inna jest deklaracja PIT. W każdej, podatnik ma możliwość zadeklarować swój 1% podatku dla wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Mimo innej numeracji pozycji dotyczących 1%, zasada wypełniania jest taka sama.

KROK 1 > Wybierz OPP.

Wykaz Organizacji uprawnionych do zbierania 1% podatku w b.r. został ogłoszony w Monitorze Polskim nr 96 z 2008r., poz. 827. Fundacja JA I MÓJ DOM umieszczona jest na 59 stronie wykazu. Zobacz:   Monitor Polski .

KROK 2 > Sprawdź informacje o Organizacji.
O naszej Fundacji możesz przeczytać np.tutaj: Fundacja JA I MÓJ DOM lub tutaj

KROK 3 > Oblicz 1% podatku.
W odpowiedniej pozycji formularza PIT wpisz wysokość zadeklarowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego.

KROK 4 > Jeśli chcesz, to podaj informacje uzupełniające.
Jeśli podatnik wyrazi zgodę, Organizacja pozna jego dane (nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty). Podatnik może wskazać cel szczegółowy - zadanie lub osobę znajdującą się pod opieką danej Organizacji.

KROK 5 > Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże 1% podatku należnego na rachunek bankowy OPP "... w trzecim lub czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin dla złożenia zeznania podatkowego. Kwota ta jest pomniejszona o koszty przelewu bankowego." (wg art. 10.3. USTAWY z dnia 6 listopada 2008r o zmianie ustawy o podatku dochodowym...)

 


Podatnik może wskazać cel szczegółowy - zadanie lub osobę będącą pod opieką naszej Fundacji.

 
Nasze główne zadania na 2011 rok - zobacz:
Pomagaj z nami


'Osoby' będące pod opieką Fundacji, to różnego typu rodziny zastępcze
i rodzinne domy dziecka, które podpisały z Fundacją umowę:

nowa-umowa-uzyczenia-konta.pdf


Kody 'Osób' uprawnionych
w 2011 roku
do posługiwania się nazwą i numerem KRS Fundacji,
 przy pozyskiwaniu wskazań szczegółowych 1% na  potrzeby własnych RZ, ZRZ, RDD:
ZOBACZ:
Pomagaj z nami

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony