Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Czym jest rodzinna opieka zastępcza
Adopcja a rodzicielstwo zastępcze
Formy rodzinnej opieki zastępczej
Jak zostać rodzicem zastępczym

 

ADOPCJA

RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA

Dotyczy naturalnych sierot oraz gdy rodzice biologiczni zrzekli się lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich

Dotyczy zarówno sierot naturalnych oraz społecznych (rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich trwale lub tymczasowo

Jest zawiązywana na całe życie

Jest zawiązywana na określony czas – do momentu powrotu do rodziny biologicznej lub usamodzielnienia się

Dziecko adoptowane ma takie same prawa jak  dziecko naturalne

Nie powoduje więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem

Dziecko jest na całkowitym utrzymaniu rodziny adopcyjnej

Opiekun otrzymuje częściowy zwrot kosztów utrzymania dziecka

Sporządzany jest nowy akt urodzenia dziecka (nowe nazwisko, możliwość zmiany imienia)

Akt urodzenia nie ulega zmianie (istnieje możliwość zmiany nazwiska dziecka na drodze administracyjnej)

Dziecko jest całkowicie pozbawione kontaktu z rodziną biologiczną – jego jedyną rodziną staje się rodzina adopcyjna

Opiekun ma obowiązek umożliwiania dziecku kontaktu z jego rodziną biologiczną

Rodzice nie są zatrudniani z tytułu opieki nad dzieckiem

Opiekunowie w niektórych typach opieki podpisują umowę zlecenia lub umowę o pracę, wtedy otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony