Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Czym jest rodzinna opieka zastępcza
Adopcja a rodzicielstwo zastępcze
Formy rodzinnej opieki zastępczej
Jak zostać rodzicem zastępczym

 

 

Rodzinna opieka zastępcza jest:

 

·        wszechstronną opieką nad dzieckiem które nie ma właściwej opieki rodziców

 

Dzieci potrzebują opieki zastępczej, ponieważ zostały pozbawione opieki rodzicielskiej z powodu wystąpienia w ich rodzinach różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, jak:

·         sieroctwo,

·         ubóstwo,

·         złe warunki mieszkaniowe,

·         brak pracy,

·         alkoholizm i inne uzależnienia,

·          ciężkie choroby

·          niezaradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych,

·         skutki przedwczesnego macierzyństwa.

 

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza ta została ograniczona.

 

·        usługą na rzecz dzieci i ich rodziców biologicznych.

     Rodzina zastępcza daje dzieciom i ich rodzicom szansę, aby zaleczyć rany, odrodzić się i rozwinąć. Jej celem jest wzmocnienie rodzin naturalnych tak, aby dzieci mogły do nich wrócić, aby po zrozumieniu przyczyn kryzysu w swojej rodzinie umiały tworzyć trwałe związki na całe życie.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony