W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

-----------------------
TOLLE ET LEGE
Książki warte Twojego czasu
http://www.tolle.pl
------------------------

 

POMAGAJ Z NAMI XII.07/I.08


==========================================

 

                             POMAGAJ Z NAMI

 

                     Grudzień 2007 – Styczeń 2008
==========================================

Bożonarodzeniowa Noc przyniosła

pokój, dobro, radość, miłość...

 

Niech te dary pozostaną z Wami w obfitości

przez cały 2008 rok

- życzy

wydawca i prezes Zarządu - Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej

JA I MÓJ DOM w Łodzi - Zdzisław Brewiński

Odwiedź nasza witrynę: http://www.ja-i-moj-dom.jasky.pl

-------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowe informacje na temat prenumeraty na dole strony!

--------------------------------------------------------------------------------

 W tym numerze:

 

1.       Wiadomość od wydawcy

2.       Daj swój 1 %... i nie tylko

3.       Oferta Miesiąca

4.       Możesz wskazać konkretny cel

5.        Cytat Miesiąca – Matka Teresa

6.        Pieniadze, pieniądze, pieniądze – I. Kopania

---------------------------------------------------------------------------

Drodzy Czytelnicy,

 

Istotą zastępczego rodzicielstwa jest objęcie rodzinną opieką

dzieci, które z różnych powodów takiej formy pomocy

potrzebują.

W tym numerze przedstawiamy  materiały, które mogą być

przydatne dla tych z Państwa, którzy chcą i  mogą włączyć się

do realizacji tej pomocy.


Z poważaniem,
Zdzisław Brewiński    
brewa88@wp.pl

 

 

->>Daj swój 1 %... i nie tylko <<

 

 

Głównym celem działalności statutowej Fundacji jest

materialne i rzeczowe wspieranie różnych form

zastępczego rodzicielstwa - opieka zastępcza i następcza

(rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny

zastępcze zawodowe i specjalistyczne oraz byli

wychowankowie rodzinnej opieki zastępczej), m.in.:

1.       Wspieranie rodzinnych domów zastępczych,

pogotowi opiekuńczych i rodzin zastępczych w zakresie:

- utrzymania i wyposażenia domu; opieki medycznej

i psychologicznej; wykształcenia; wypoczynku

wakacyjnego;

usamodzielnienia itp

- opieki następczej - przeciwdziałanie uzależnieniom

i bezrobociu, pomoc rzeczowa itp

2.       Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy

między zastępczymi rodzicami przez wspieranie

samopomocowych grup rodzin zastępczych; szkolenia

i warsztaty dla rodzin zastępczych i biologicznych

3.       Propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa oraz

30 maja jako DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

4.       Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu

rodzin zastępczych  - poradnictwo

5.       Budowa systemu wsparcia dla rodzin zastępczych

i biologicznych,  usamodzielnianych wychowanków  oraz

byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu.

 

Jeżeli zdecydowałeś się wspierać działania naszej

Fundacji, to prosimy o zadeklarowanie swojej decyzji

w składanym zeznaniu podatkowym za 2007 rok

(PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38).

Należy przy tym podać wysokość wnioskowanej wpłaty

(nie może ona przekroczyć kwoty odpowiadającej 1%

podatku należnego), nazwę naszej Fundacji:

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM

w Łodzi oraz  numer wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego: KRS 0000199423.

 

Przekazanie w zeznaniu rocznym 1% swojego podatku nie wyklucza przekazania darowizny pieniężnej lub rzeczowej. Podatnik może odliczyć darowizny od dochodu w wysokości do 6% swojego dochodu. Odliczając darowiznę od dochodu możesz obniżyć swój próg podatkowy !

 

Darowizny pieniężne należy wpłacać na nasze konto

w PKO BP  05 1020 3352 0000 1002 0112 4031 

natomiast na darowiznę rzeczową sporządzamy dokument – umowę.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

                        K R S    0 0 0 0 1 9 9 4 2 3

 Sprawdź nas  w bazie danych:

              http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=62702

 

 

>> Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM <<

 

Nasza  OFERTA MIESIĄCA:

 

 

·         Pobierz naszą ulotkę- prośbę: daj-1-xii-07.pdf

·         Podziel się z nami swoim podatkiem

·         Przekaż informację swoim znajomym

 

 

>> Możesz wskazać konkretny cel  <<

 

 

Każdy podatnik w składanym przez siebie zeznaniu

podatkowym (dotyczy deklarowania przekazania 1%

swojego podatku) może  podać dodatkowe informacje,

które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję

środków gromadzonych przez organizację pożytku

publicznego (np. na konkretny cel).

 

 Informację tę podatnik może zamieścić w rubryce:

"inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem",

znajdującej się bezpośrednio  nad wnioskiem o przekazanie

1% podatku należnego, odpowiednio w :

poz.135 - PIT-28

poz.311 - PIT-36

poz.107 - PIT-36L

poz.123 - PIT-37

 poz.59 - PIT-38.

 

Zobacz: Komunikat Ministerstwa w sprawie przekazywania

1 %  podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za

pośrednictwem urzędów skarbowych:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=609&id=107503&typ=news&PortalMF=ffe8bd4ad01500a5789101503c55e000

 

Również Statut naszej Fundacji przewiduje możliwość

wskazania przez ofiarodawcę przeznaczenia swojego daru.:

 

 § 12 Statutu Fundacji stanowi:  Dochody ... mogą być użyte

na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy

nie postanowili inaczej.

 

Ty też możesz mieć wpływ na to, do której rodziny zastępczej (czy rdd) skierujemy pomoc.


---------------------------------------------------------------------
->>  Cytat Miesiąca  - Matka Teresa <<
---------------------------------------------------------------------

* Człowiek jest nierozumny i egocentryczny...

- Nieważne, i tak go kochaj!

* Chciałbyś zrobić coś wspaniałego, ale inni źle oceniają twoje intencje...

- Nieważne, i tak zrób to!

* Wypełniając swoje obowiązki, znajdujesz fałszywych przyjaciół

i prawdziwych nieprzyjaciół...

- Nieważne, wypełniaj je i tak !

* Dobro które czynisz, jutro zostanie zapomniane...

- Nieważne, czyń tak dalej !

* Uczciwość, szczerość, przejrzystość czynią cię słabym i bezbronnym..

- Nieważne, nadal bądź uczciwy i szczery!

* To co budujesz od lat, może być zniszczone w jednym momencie...

- Nieważne, buduj dalej!

* Pomagasz ludziom, a oni nie zauważają...

- Nieważne, pomagaj im dalej!

* Pragniesz oddać to co w Tobie najlepsze, a oni znieważają cię i odrzucają...

- Nieważne, dawaj to co w Tobie najcenniejsze!

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

>> Pieniądze, pieniądze, pieniądze – Irek Kopania <<

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Słyszałem o różnych pieniądzach. Jest gruba kasa i nędzny

grosz. Jest pieniądz konkretny, kasa do wzięcia, wdowi grosz,

ostatni grosz, gorący pieniądz lub zamrożona gotówka. Są też

rzeczy których nie chcemy za żadne pieniądze, choć niektórzy

twierdzą że wszystko ma swoją cenę. Tych pieniędzy jest

jeszcze dużo rodzajów.

 Od pewnego czasu zauważyłem jednak pewien podział

najważniejszy – pieniądze normalne i brudne.

(...)

Te wstydliwe, brudne i chyba śmierdzące pieniądze to te, które

duża część użytkowników tego Forum ma w swoich

kieszeniach. To pieniądze, które otrzymują rodzice zastępczy.

(...)
Pieniądze, które mają w swych portfelach pracownicy domów

dziecka oraz pracownicy pomocy społecznej, to normalne

uczciwie i ciężko zapracowane pieniądze. Nikt nie ma do nich

pretensji, że „zarabiają na dzieciach” choć właśnie za

zajmowanie się tymi dziećmi otrzymują wypłaty. Tylko te

nasze pieniądze takie brudne. Chciałoby się rzec małe

i brudne.


Na szczęście mamy w naszym wspaniałym środowisku osoby,

które czuwają nad naszą higieną i od czasu do czasu (ostatnio

coraz częściej) z miłością napominają nas słowami: „Oni

znowu o tych pieniądzach, znowu roszczenia...”. Wtedy

rodzice zastępczy cichną onieśmieleni, że znów ci czyści

poczuli unoszący się roszczeniowy smrodek.


Starałem się wychwycić, czym różnią się pierwsi od drugich,

ci napominani od tych pouczających, roszczeniowi od tych

„uczciwych”. Dostrzegłem kilka prawidłowości:
Napominają ci, którzy brzydzą się pieniędzmi, to oczywiste.

To dżentelmeni, bo uważają ze nie powinno się rozmawiać o

pieniądzach a już pieniądze w kontekście dzieci to oburzające.

Ci dżentelmeni oczywiście zajmują się też zastępczym

rodzicielstwem i to na jaką skalę, pomagają często tak wielu

dzieciom, że aż się zliczyć nie da. Oczywiście oni zazwyczaj

zajmują się tym zastępczym rodzicielstwem bez brania tych

brudnych pieniędzy „na” czy też „za” dzieci. Jeśli już mają

jakiś związek z pieniędzmi to na szczęście z tymi pachnącymi,

czystymi. Bo przecież pieniądze na (za): szkolenie, wspieranie,

opracowywanie, przekształcanie, restrukturyzowanie,

organizowanie systemu, podnoszenie kwalifikacji, wdrażanie

standardów, bardzo mądre analizowanie, budowanie zrębów

itp. itd. to są czyste pieniądze (nie mylić z czystym

interesem!)... To są te niewstydliwe pieniądze. O nich można

bez wstydu rozmawiać, pod warunkiem, że nie jest się

dżentelmenem. Więc się o nich nie mówi.

 

Odnoszą wrażenie, że stopień wyczulenia na niemiły zapach

roszczeń o pieniądze rośnie wraz z zasobnością portfela

(wypełnionego tymi czystymi pieniędzmi ). Najogólniej

podział na dobrych i złych w kontekście pieniędzy często

podobny jest do podziału na zajmujących się „zastępczym

rodzicielstwem” i zastępczymi rodzicami.

W naszym środowisku coraz więcej napominaczy, którzy

bezinteresownie chcą nam pomóc, opracowując dla nas

mnóstwo pomocnych rzeczy, a my z uporem maniaka

zaczynamy dopominać się prawa, które zajmie się także

pieniędzmi. (...)

Od kilku lat stawki, które otrzymujemy na utrzymanie dzieci

realnie maleją. To fakt znany chyba wielu osobom. Państwowe

domy dziecka przepełnione, a rodzicielstwo zastępcze w coraz

większym kryzysie. I tu wkraczają w akcję fachowcy, którzy

próbują rozgryźć największą tajemnicę – dlaczego w Polsce

(i Rumunii) nie udaje się to co normą jest w Europie. Dlaczego

zastępcze rodzicielstwo nie chce się rozwijać. Co za licho?

Dlaczego tak zła kondycja środowiska i dlaczego łatwiej

otworzyć drogi dom dziecka niż umieścić dziecko w rodzinnej

opiece zastępczej?
Pojawia się coraz więcej teorii i hipotez na ten temat (...)


W pewnych środowiskach pojawia się abstrakcyjna myśl,

że może powodem zapaści w zastępczym rodzicielstwie jest

także brak pieniędzy, ale myśl ta jest tak obrzydliwa, że strach

o niej pisać. I wstyd.

W powyższym tekście użyłem słowa pieniądze 38 razy i wiele

innych np.: wynagrodzenie, stawki, zarabianie itp. Jakie to

obrzydliwe!!! Chyba jak jutro będę czytał ten tekst to powiem

do siebie „mordo ty moja”.

Irek Kopania  rdd paczyna


Na lekturę całego artykułu zapraszam do Czytelni na naszej

stronie:  http://www.ja-i-moj-dom.jasky.pl

----------------------------------------------------------------

Dziękuję Państwu za uwagę - to wszystko tym razem.
Życzę powodzenia i do zobaczenia wkrótce!

Zdzisław Brewiński   brewa88@wp.pl


** Wszystko to, co zrobimy dla dobra rodziny przyjmującej

dziecko, będzie dobrem dla niego samego...**

 

 Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM
042 671 35 76

----------------------------------------------------------------------------
->> Jak się zapisać albo wypisać z  listy dystrybucyjnej? <<

----------------------------------------------------------------------------

Żeby się zapisać wyślij emaila do brewa88@wp.pl o treści: wysyłaj
Żeby się wypisać wyślij emaila do
brewa88@wp.pl o treści: nie wysyłaj

=================================================

A tutaj prezent dla darczyńców:

Sukces Twojej Firmy

 Serdeczne pozdrowienia,
Zdzislaw Brewinski

 ---------------------------------------------

Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony