Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie merytoryczne 05


Sprawozdanie

z działalności Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM w Łodzi

w roku 2005

 

 

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM  w Łodzi, ul Chałasińskiego 11 posiada status organizacji pożytku publicznego KRS 0000199423

 

Zarząd Fundacji stanowią:

- Prezes:                 - Zdzisław Brewiński

- Wiceprezes:            - Krystyna Brewińska

- Sekretarz:            - Wojciech Droszczyński

 

Komisja Rewizyjna:

-          Przewodniczący: - Ryszard Szmigiero

-          Z-ca:                    - Antoni Pisarski

-         Członek:               - Zbigniew Wolak

 

W 2005 roku działania Fundacji skupiły się na:

1). Pomoc finansowa dla rodzinnego domu zastępczego Brewińskich  - 2800,-

2) Pomoc finansowa dla rdd p. Jabłońskiej (Giewont)  - 2050,-

3) Pomoc finansowa dla rdd pp Madejów (Ciechocińska)  - 11300,-

4) Pomoc finansowa dla rodz zastępczej pp Rubaj  - 2200,-

5) Kontynuacja ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci  - 4000,-

6) Pomoc materialna w ramach „SAKWA-rozmaitości” (pozyskane przez Fundację art., spożywcze i inne):  - ok. 17000,-

7) Impreza gwiazdkowa  - 4500 zł

 

W pomocy uczestniczyło 15 rodzin, w których przebywa ponad 60 dzieci w opiece zastępczej, a ponadto około 20 byłych wychowanków (opieka następcza).

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Na przychody Fundacji składają się:

-          wpływy gotówkowe: 25642,65

-          darowizny rzeczowe: 21860,7

-          pozostałe przychody: 384,oo

Ogółem: 47887,35

 

Rozchody:

- na realizację zadań statutowych:            44467,37

- wydatki administracyjne:                        5433,75

Ogółem: 49901,12

 

Wszystkie prace w Fundacji były wykonywane społecznie i nikt z członków władz Fundacji nie pobierał wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.

 

Wszystkie cele i zadania Fundacji realizowane były nieodpłatnie.

 

Fundacja nie wykonywała zadań zleconych, nie było też dotacji.

 

Fundacja nie ma zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa.

 

Teksty uchwał w załączeniu.
Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony