W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 

Wskazania darowizn i 1% w 2008 r.


W 2008r kilka rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka korzystało z konta Fundacji uczestnicząc w akcji zbierania 1% podatku na sfinansowanie swoich rodzinnych i domowych potrzeb.
W tabeli zestawienie wpłat ze wskazaniem (stan na 31 grudnia 2008)

Nr umowy

użyczenia

konta

 

W p ł a t y

Ogólna suma

1/2007

Darowizny gotówkowe: 12 wpłat;

1%: Urzędy Skarbowe (116 wpłat): Łódź-Bałuty1 (9); Łódź-Bałuty2 (5); Łódź-Górna2 (7); Łódź-Polesie (13); Łódź-Śródmieście (6); Łódź-Widzew (17); Bełchatów; Białystok1; Bydgoszcz1; Cieszyn (2); Dębica; Kielce2 (2); Konin; Kraków1; Łask; Opole1; Ostrów Wlkp; Pabianice; Piaseczno; Piotrków Trybunalski (2); Poznań-Grunwald; Poznań-Śródmieście(2); Pruszków; Radom (2); Sandomierz; Skierniewice; Sochaczew; Szczecin3; Świeć; Tomaszów Maz. (3); W-wa-Bielany (5); W-wa-Mokotów (7); W-wa Praga; W-wa-Śródm.1 (2); W-wa-Śródm.3 (3); W-wa-Targówek (3); W-wa-Ursynów; Wwa-Wola; Włocławek; Zgierz (3); Zgorzelec

1346,2

 

 

 

 

 

 

 

15535,3

 

2/2007

1%: Urzędy Skarbowe (36 wpłat):

Łódź-Bałuty1 (2); Łódź-Górna2 (2); Łódź-Polesie; Łódź-Śródmieście; Łódź-Widzew (23); Koło; Kraków-Podgórze; Łask (2); Rzeszów1; Rzeszów2; Zgierz

 

 

8572,6

3/2007

Brak wskazań

0

4/2007

Brak wskazań

0

5/2007

Darowizna gotówkowa: 1 wpłata;

1%: Urzędy Skarbowe (46 wpłat): Bartoszyce (20); Brzeg; Gdańsk3; Grójec (2); Jelenia Góra (2); Kętrzyn; Kołobrzeg (2); Lublin1; Namysłów; Olsztyn (4); Piaseczno (2); Poznań1;  Poznań-Grunwald (2); Suwałki; Warszawa-Bemowo (4); Wrocław-Fabryczna

149,8

 

 

 

2825,9

6/2007

Brak wskazań

0

7/2007

1%: Urzędy Skarbowe (3 wpłaty):

Kalisz1 (2); Ostrów Wielkopolski

1868,7

1/2008

1%: Urzędy Skarbowe (4 wpłaty): Łódź-Górna2; Łódź-Widzew (3)

95,0

2/2008

1%: Urzędy Skarbowe (35 wpłat):

Ostrowia Mazowiecka (34); Warszawa-Ursynów

 

17652,8

3/2008

1%:Urzędy Skarbowe (58 wpłat): Łódź-Bałuty1 (5); Łódź-Bałuty2 (2); Łódź-Górna1; Łodź-Górna2; Łódź-Polesie (7); Łódź-Śródmieście ( 4); Łódź-Widzew (17); Bełchatów (5); Brzeziny; Pabianice (2); Piotrków Trybunalski (2); Śrem; Tomaszów Maz; Wwa-Mokotów; Wrocław-Fabryczna (2); Wrocław-Psie Pole (2); Wrocław-Stare Miasto; Wrocław-Śródmieście; Zgierz (2)

 

 

 

 

 

6725,2

4/2008

1%: Urzędy Skarbowe (2 wpłaty):

Czechowice; Tychy

955,0

5/2008

1%: Urzędy Skarbowe (5 wpłat): Gdańsk1 (3); Kartuzy; Warszawa-Praga

1168,4

6/2008

1%: Urzędy Skarbowe (23 wpłaty): Bełchatów; Bytom; Lubliniec (16); Sosnowiec; Tarnowskie Góry (2); Wwa-Śródmieście1; Wwa-Targówek

 

1472,1

7/2008

1%: Urzędy Skarbowe (13 wpłat): Białystok1; Siedlce (12)

1196,6

ZRZ EW

(brak umowy)

1%: Urzędy Skarbowe (25 wpłaty): Łódź-Bałuty2 (3); Łódź-Górna2 (3); Łódź-Polesie (4); Łódź-Widzew (7); Głowno; Grójec; Przysucha (2); Warszawa-Praga; Zduńska Wola; Zgierz (2)

 

1668,3

RZ Oł

(brak umowy)

Darowizny gotówkowe (2 wpłaty):

1%: Urzędy Skarbowe (11 wpłat): Łódź-Bałuty2; Łódź-Polesie (7); Łódź-Widzew; Poddębice; Wwa-Targówek

70,0

629,1

RDD Giewont

(brak um)

1%: Urzędy Skarbowe (14 wpłat):

Łódź-Polesie (7);Łódź-Widzew (7)

 

4410,5

ZRZ Oj

(brak um)

1%: Urzędy Skarbowe (4 wpłaty): Łódź-Bałuty1 (2); Łódź-Śródm; Łódź-Widzew

151,7

RZ Woj.

(brak um)

1%: Urzędy Skarbowe (2 wpłaty):

Łódź-Śródmieście; Łódź-Widzew

73,6

RDD Paczyna

(brak um)

1%: Urzędy Skarbowe (2 wpłaty):

Gliwice (2)

175,1

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony